Về cấu hình và tổ chức, ba mặt trận phải làm việc rất chăm chỉ, họ đã cắt giảm khoảng cách giữa ba đường..

Tôi đã nói với Tito rằng tôi nghĩ việc giành cúp là của anh và Abidal.Để xoa dịu Messina, khi đối thủ cố hết s ức để phá vỡ sân sau, cũng như giao tiếp giữa và trước, nó phụ thuộc vào sức mạnh cá nhân của các cầu thủ như cunton và Derong.Leicester thay đổi hình dạng ở nửa thứ hai, làm suy yếu mối đe dọa của họ.