Thật ra, cho dù là ở Atletico Madrid hay đội quốc gia Pháp, những bài hát nổi tiếng của bác ấy là bởi vì có một trung tâm Không. 9 ngay trước mặt ông ấy..

Tôi chỉ là m ột người bình thường. Và tôi cảm thấy khỏe mạnh và sẵn sàng để chơi.đề cao:Nhưng t ôi không chỉ trích Tirne vì trò chơi này.