Người đưa tin thông báo sẽ yêu cầu phê chuẩn vào tháng Mười Một và 16..

Moyes, 35, được thăng chức là huấn luyện viên chính bởi ban quản lý cao cấp. đội quay lại với một cái nhìn mới. đội trở nên mạnh mẽ và thành công được loại bỏHoàng thổ Độc tác tác giả giết người, và Dương Tư Nhật là hai khung cửa giữa.Kean đã nói trong một cuộc phỏng vấn: "Rõ ràng, có nhiều thay đổi trong vài tháng tới, nhưng Anh quốc phải tập trung vào cái cúp thế giới và tin rằng họ đang cạnh tranh trong lúc này.